Akvarel

Motiverne til mine akvareller er hentet i nærmiljøet og dagligdagens indtryk af små detaljer, farver og miljøer.

Oliepastel
Tørpastel